Screenshot It v1.93: cho phép bạn dễ dàng chụp ảnh màn hình điện thoại lại. Ứng dụng mới đã hỗ trợ tất cả hệ điều hành Android bao gồm cả Android 3.0+. Phiên bản mới đã cho phép chụp ảnh trên Atrix 4G.

Link: s195.zip
Pass download: droidviet.comChủ đề tương tự: