Screenshot It v1.93: cho phép bạn dễ dàng chụp ảnh màn hình điện thoại lại. Ứng dụng mới đã hỗ trợ tất cả hệ điều hành Android bao gồm cả Android 3.0+.

Take a screenshot of your phone’s screen, save as a jpg or png file, and share anywhere!
- Crop screenshots
- Screen shot status bar button
- Shake to screen shot
- Delayed screenshot timer
- “Share” menu integration
- Custom save directory
Link: s193.zip
Pass download: droidviet.com


Chủ đề tương tự: