Total Commander 1.0 Beta 2: ứng dụng quản lý file dành cho hệ điều hành Android đây. Tương tự nhiên phiên bản trên máy tính, việc quản lý file của ứng dụng này chia ra làm 2 cửa sổ giúp người dùng dễ dàng thao tác hơn.

- Copy / Move / Rename / Delete / Create a new folder
- Extract files
- sort files
- archive and decompress ZIP
- Remove and make a backup of applications
- bookmarks
- History
- Search
- built-in text editor
- customize the interface TC - size, color and font selection
Link: Total.Commander.1.0.b2.Android.apk
Pass download: droidviet.com


Chủ đề tương tự: