- Ứng dụng duy nhất có thể báo giờ bằng tiếng nói (tiếng Việt).
- Báo giờ hiện tại.
- Báo giờ tự động sau mỗi 1, 5, 10, 15, 20, 30, 60 phút.
- Báo giờ theo kiểu 12 hoặc 24 giờ.
- 4 kiểu đồng hồ tuyệt đẹp.
- Tùy chỉnh câu báo giờ.
- Thích hợp mọi độ phân giải màn hình.
- Hoàn toàn MIỄN PHÍ!
***** LƯU Ý nếu bạn sử dụng các chương trình Task Killer *****
Khi đặt chế độ báo giờ tự động, vui lòng set Vietnam Time Talker vào danh sách Ignore, nếu không chức năng báo giờ tự động sẽ không hoạt động.

Download: Vui lòng search "Vietnam Time Talker" trên Market hoặc theo link sau
https://market.android.com/details?i...tnamtimetalker

Chủ đề tương tự: