Trìnhkiểm tra VR là ứng dụng miễn phí kiểm tra xem thiết bị của bạn có tương thích với vr không

Ảnh động và chuyển tiếp trong dự án được tạo bằng MotionLayout Android mới.

Tính năng, đặc điểm:
✔ Kiểm tra xem có cảm biến gia tốc, con quay hồi chuyển, từ kế và la bàn không
✔ Kiểm tra xem kích thước màn hình có tối ưu không
✔ Không cần kết nối internet
✔ Miễn phí sử dụng


Tải NGAY trên Google Play

https://youtu.be/5WqVtLiUJJ0Chủ đề tương tự: