Rootsu - là trình xác nhận gốc miễn phí, trình kiểm tra gốc, su, busybox trên thiết bị của bạn.
Nó cung cấp kiểm tra chi tiết về su và thông tin về su.

Tính năng, đặc điểm:

★ Kiểm tra siêu người dùng bằng một cú nhấp chuột với nút "#"
★ Chi tiết kiểm tra siêu người dùng
★ Tên thiết bị
Mô hình thiết bị ★
★ ứng dụng quản lý root
★ ứng dụng nguy hiểm tiềm tàng
★ Kiểm tra chìa khóa
★ Busybox nhị phân
★ Superuser nhị phân
★ Superuser tồn tại
★ đường dẫn đọc / ghi
★ Tài sản nguy hiểm
★ Root gốc, ứng dụng che giấu
★ UI tương lai

Lưu ý: Ứng dụng này không root thiết bị của bạn, nó chỉ xác minh xem nó có được root hay không!

Tải NGAY trên Google Play

https://youtu.be/jHOXHHuk6JwChủ đề tương tự: