Aldiko Book Reader Premium
---------------------------------
-Với Aldiko Book Reader Premiuum bạn có thể đọc một tiểu thuyết truyện...v.v từ định dạng EPUB, PDF.
-Giao diện rất giống P/M ibooks trên iphone.


Link tải bản 2.0.1: Aldiko Book Reader Premium v2.0.1.apk

Chủ đề tương tự: