*Documents To Go
-chỉnh sửa và tạo Microsoft Word và Excel tập tin trên Android. Dễ dàng sử dụng với Gmail & ứng dụng email khác để download, xem, chỉnh sửa, lưu lại và gửi file đính kèm. Hỗ trợ MS Office 97-2.008.
!hướng dẫn lấy thuốc cho
Documents To Go nhé.
Dowloand file
Documents To Go Full Version Key 2.003.apk
thuốc lắc về
cài đặt ứng dụng bình thường file.apk có thể dùng ASTRO hoặc Appsinstaller.
cài song bạn vào chương trình có tên là "
Documents To Go Full key".
nó sẽ bắt bạn Downloand bản Documents To Go 2.0 free từ Market về,
Downloand song bạn vào
Documents To Go bạn vừa mới Downloand về.và đăng ký sẽ được bản Full nhé
First name:điền gì cũng được
last name:giống như trên
Email:địa chỉ Gmail thât bạn dùng vì nó sẽ giửi key vào đó.
vậy là bạn đã có bản Full mà không mất tiền

UPDATE
Documents To Go v 2.003.605 (thanks để lấy link Downloand)
[HIDE]http://www.mirrorcreator.com/files/0LBK61RH/com.dataviz.docstogoapp.key.v2.003.605.apk_links[/HIDE]
Documents To Go v2.500
lưu ý:nhớ gỡ bỏ phiên bản cũ cài phiên bản này nhé
Document2Go_v2.5_rebuild.apk
Documents To Go v3.001
com.dataviz.docstogo.rebuild.signed.apk
Documents To Go v3.001.836
com.dataviz.docstogo.v3.001.836.apk
Documents To Go v3.002.883
Documents To Go v3.002.883.apk
Documents To Go v3.002.884
Documents To Go v3.002.884.apk


Chủ đề tương tự: