★★★ Malwarebytes Anti-Malware ★★★ [Premium]
************************************************** ********
v3.6.0.4 Build 36004

Malwarebytes Anti-Malware Mobile - công nghệ chống phần mềm độc hại và chống phần mềm gián điệp mạnh mẽ bảo vệ thiết bị Android của bạn. Phát hiện Trojans, phần mềm gián điệp và các Chương trình không mong muốn tiềm tàng (PUP) khác trước khi chúng có thể đánh cắp danh tính, nghe lén hoặc làm giảm trải nghiệm di động của bạn. Tội phạm mạng và thậm chí các công ty hợp pháp có thể thu thập thông tin cá nhân từ thiết bị Android của bạn. Nơi bạn đi. Địa chỉ liên lạc của bạn là ai. Malwarebytes Anti-Malware Mobile xác định ứng dụng của bạn đang làm gì và thông tin cá nhân nào đang được truy cập. Vì vậy, bạn có thể kiểm soát ai biết, và những gì họ biết. Malwarebytes Anti-Malware Mobile tự động nhận ra các lỗ hổng bảo mật trong cài đặt Android trên thiết bị Android của bạn. Sau đó, nó đưa ra khuyến nghị về cách đóng những lỗ đó và bạn có thể cập nhật cơ sở dữ liệu của nó qua mạng WiFi để giảm mức sử dụng dữ liệu của bạn.
Download: https://faster4.com/3o5kvs


Chủ đề tương tự: