Chỉ cần đặt ngón tay lên màn hình.

Phát hiện văn bản và dịch ngay lập tức hơn 50 ngôn ngữ khác nhau.

Ứng dụng này có thể "xem" văn bản in và dịch hơn 50 ngôn ngữ khác ngay lập tức.
Trình duyệt, SNS, trò chơi, ảnh, tài liệu, v.v. mọi thứ đều có thể được dịch.
  • Đã xóa ADS
  • Xóa kiểm tra gốc
  • Tất cả ngôn ngữ đã được mở khóa
  • Không có dịch chậm trễChủ đề tương tự: