Adguard Premium cung cấp cho bạn một sự bảo vệ đáng tin cậy và tự động lọc các quảng cáo trên web và ứng dụng tốt nhất, hiệu quả nhất. Adguard loại bỏ tất cả quảng cáo gây phiền nhiễu, chặn các trang web nguy hiểm, và sẽ không cho phép bất cứ ai theo dõi hoạt động của bạn trên Internet.

Tính năng chính của Adguard Premium
  • Loại bỏ quảng cáo và ngăn chặn theo dõi từ trang web và các ứng dụng.
  • Kiểm tra một trang chống lại cơ sở dữ liệu và ngăn chặn các trang lừa đảo và độc hại.
  • Kiểm tra ứng dụng được tải xuống từ các nguồn không xác định.
  • Chặn quảng cáo video Youtube...

Download: Adguard Premium 3.0.72 Full

Các phiên bản khác:Chủ đề tương tự: