• Chặn tất cả quảng cáo trên YouTube (một số tùy chọn có thể chuyển đổi)
  • Tính năng phát lại nền, nghe nhạc Youtube khi tắt màn hình trên điện thoại.
  • Lặp lại tính năng video
  • Tính năng Độ phân giải và Tốc độ Ưu tiên

DOWNLOAD
YouTube_13.23.59_API21 (arm64-v8a_armeabi-v7a_x86_x86_64) (nodpi) (vBlack-v1.1.0) -vanced.apk - MshareChủ đề tương tự: