!!! Youtube không cần dịch vụ google ( youtube v12.45.56) nên sẽ không đăng nhập vào tài khoản được ) Nhưng bù lại nó sẽ giúp ích cho mấy bác đã tắt dịch vụ google
Link: http://megaurl.in/wjlskla
P/s: Lần đầu up bài nên có lỗi lầm gì nhờ các bác góp ý ))

Chủ đề tương tự: