Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận dạng chữ viết tay. Viết trực tiếp phép tính lên màn hình và nhận kết quả ngay tức thì.

Download miễn phí tại Google Play:
https://play.google.com/store/apps/d...benly.handcalc

Chủ đề tương tự: