Sắp đến lễ rồi mọi người có đến công viên Đầm Sen chơi không? đây là ứng dụng bản đồ online giúp bạn dễ dàng xác nhận mình đang ở đâu. Quên đi cảm giác mất phương hướng khi phải sử dụng bản đồ giấy bất tiện và khó sử dụng, phải thường xuyên hỏi đường.

Link Ứng dụng: play.google.com/store/apps/details?id=com.damsenpark.vn

Chủ đề tương tự: