Ứng dụng giúp chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 21/11.
Ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi theo từng giai đoạn cụ thể, trong đó giai đoạn 1 và 2 đã hoàn thành, giai đoạn 3 đến 16/07/2017 sẽ kết thúc. Do đó, bạn hãy sử dụng ứng dụng Chuyển Đổi Mã Vùng Điện Thoại để cập nhật một cách nhanh chóng và an toàn nhất.

Lưu ý:
Ứng dụng sẽ yêu cầu quyền TRUY CẬP và SỬA ĐỔI Danh Bạ để chuyển đổi Mã Vùng. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin, không để lộ thông tin cá nhân cũng như danh bạ của bạn!

Download tại https://play.google.com/store/apps/d...huyendoimavung

Chủ đề tương tự: