Mình đang muốn làm 1 demo về Ghi âm, sau đó chèn thêm vài hiệu ứng như: Echo, Studio, KTV giống ứng dụng Ikara, hoặc ứng dụng Karaoke Now. Có pro nào đã từng code thì share cho mình nhé. Hoặc có thể hợp tác với nhau để làm 1 cái gì đó, mình xin cám ơn rất nhiều.

Chủ đề tương tự: