► JLPT Book - Ứng dụng học và luyện thi tiếng Nhật

Download:https://play.google.com/store/apps/details?id=bgbsoftltd.jlptbook

Ứng dụng JLPT Book là một cuốn sổ tay không thể thiếu, chứa toàn tập về kiến thức để luyện thi năng lực Nhật ngữ, bao gồm:

+ Tổng hợp Kanji đủ mọi cấp độ N5 -N1: đầy đủ cách phát âm, cách đọc,ví dụ minh họa đi kèm.

+ Tổng hợp ngữ pháp đủ mọi cấp độ N5- N1: chia cấu trúc và ví dụ minh họa phong phú.

+ Tổng hợp từ vựng đủ mọi cấp độ N5 -N1: từ vựng đa dạng.

+ Luyện nghe đủ mọi cấp độ N5 -N1: có script và đáp án sau khi nghe.

+ Luyện đọc hiểu đủ mọi cấp độ N5 -N1.

+ Luyện thi từ vựng, ngữ pháp, kanji đủ mọi cấp độ N5 - N1.

+ Bảng chữ cái Hiragana, Katakana.

+ 1000 mẫu câu giao tiếp. Gồm 18 chủ đề: Chào hỏi, Hội thoại, Số đếm, Ngày tháng, Phương hướng, Giao thông, Chổ ở, Ăn uống, Mua sắm, Màu sắc, Thành phố, Tên nước, Du lịch, Gia đình, Hẹn hò, Khẩn cấp, Đau ốm, Từ lóng.Download:https://play.google.com/store/apps/details?id=bgbsoftltd.jlptbook

CHÚC CÁC BẠN MAU CHÓNG ĐẠT ĐƯỢC CÁC CHỨNG CHỈ JLPT ĐỂ PHỤC VỤ CHO CÔNG VIỆC VÀ HỌC TẬP !!!

Chủ đề tương tự: