Cách cập nhật bản đồ Vietmap
Call:0988 113 564Bước 1 : Tháo cái thẻ Vietmap ở DVD ra sau đó cắm vào máy tính Copy toàn bộ nội dung của Thẻ ra ngoài máy tính .
Bước 2 : Vào Vietmap.vn => cập nhật bản đồ => VIETMAP dẫn đường tích hợp DVD trên xe hơi- Bạn lựa chọn phiên bản S1, V17 hay V27. Sau đó bạn nhìn thấy danh sách liệt kê bản cập nhật cho từng loại DVD.

Bứoc 3 : Chọn đúng loại DVD đang sử dụng, kích vào link tải bản đồ mới về máy tính của bạn sau đó giải nén bản đồ mới tải về ra (giải nén bằng cách kích chuột vào file nén bản đồ mới, ấn chuột phải chọn biểu tượng Extract files... sau đó nhấn OK là máy tự giải nén.
Bước 4 : Mở thư mục mới giải lén ra có thư mục bên trong là ( _ VIETMAP) cụ cóp nguyên thư mục ( _ VIETMAP) Pass chồng vào thư mục ( _ VIETMAP) trong thẻ thế là xong. (chú ý nhớ là cóppy thư mục ( _ VIETMAP) chứ không phải mở thư muc ( _ VIETMAP) ra coppy thư mục bên trong ) Sau đó cụ rút thẻ ra cắm vào DVD là chạy ngon thôi .
( Chú ý nếu cụ cóp sai thì cụ xóa toàn bộ nội dung trong thẻ đi và cụ copy lại thư mục ban đầu bước 1 cụ cóp ra ngoài máy tính vào là dùng bình thường ) sau đó làm lại.


Chủ đề tương tự: