Còn nhớ tại triển lãm MWC 2011, hãng Google đã giới thiệu 1 ứng dụng mới mang tên Google Body dành cho những chiếc tablet sử dụng hệ điều hành Android 3.0 Honeycomb. Ngây bây giờ những khách hàng sử dụng chiếc tablet Android 3.0 như Motorola Xoom đã có thể miễn phí ứng dụng này trên kho ứng dụng Android Market.

Với ứng dụng Google Body thì người dùng có thể khám phá những bộ phân bên trong cơ thể con người dưới hình ảnh 3D sống động như thật. Điều này thật sự khá tốt cho ngành giáo dục trong nhà trường với những hình ảnh chi tiết hơn so với những hình ảnh ghê sợ trong mõi tiết học.


Tham khảo: Google & Androidcentral


Chủ đề tương tự: