Lưu Vị trí Dấu trang là một ứng dụng sẽ giúp bạn lưu dấu trang của bạn và lưu trữ chúng trên đám mây, bạn sẽ không bao giờ mất chúng. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ vị trí của bạn với bạn bè bằng mã QR. Tôi đã thử nghiệm trên Xiaomi, HTC, Sony, Samsung Galaxy điện thoại chạy hoàn hảo.

#Tính năng, đặc điểm:
Lưu, đánh dấu vị trí
Đồng bộ hóa với đám mây
Chia sẻ vị trí với bạn bè
Tạo mã QR từ vị trí
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phongphan.save.share.location


Chủ đề tương tự: