Nếu bạn là dân 8x chắc không quên cách chat buzzing của yahoo. Đây là ứng dụng có cách sử dụng tương tự như bằng SMS có thể sử dụng cả khi có mạng với nhiều tính năng độc đáo . Có thể gửi cả tin nhắn hẹn giờ V..v.
Tiện lợi và rất ư là cute.

Link download : https://play.google.com/store/apps/d...n.notification


Chủ đề tương tự: