Download: https://play.google.com/store/apps/d...vn.fwsimpletwo

Full kích thước hình nền màn hình chủ và màn hình khóa với Wallpaper Setter Size.- Full kích thước hình nền ,không cắt xén,không giảm chất lượng hình nền.

- Thêm text, bộ lọc cho hình nền.

- Tính năng overlay một hình ảnh khác lên wallpaper.- Tạo Tile wallpaper với nhiều tùy chọn.- Crop ảnh hoặc wallpaper với nhiều tỉ lệ khác nhau.

- Chỉnh sửa kích thước hình ảnh.

- Lấy và lưu wallpaper hiện tại.Download: https://play.google.com/store/apps/d...vn.fwsimpletwo

Cảm ơn mọi người !

Chủ đề tương tự: