Bạn có thể sử dụng phần mềm thu âm để ghi lại các bài giảng, ghi am giong noi trong các cuộc họp hoặc phỏng vấn khi cần lưu lại mọi thông tin chi tiết. Với phần mềm thu âm trên thiết bị Android, công việc của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn so với việc ghi nhớ bằng giấy, ung dung ghi am chính là một cách để tiết kiệm thời gian! Vì vậy,hãy Tải ứng dụng ghi âm này ngay!


Máy Ghi Âm - Thu Âm Giọng Nói: https://play.google.com/store/apps/d...recorder&hl=vi
Chủ đề tương tự: