Phần mềm PRemoteDroid dành cho Android, phiên bản 2010-05-23
Công ty : Pierre Durand
Giá : Miễn phí
Phiên bản : 2010-05-23
Dung lượng : 109.8 - KB
Nội dung: PRemoteDroid: chương trình cho phép remote đến máy tính thông qua tính hiệu Wifi hoặc Bluetooth. Người dùng có thể quản lý chuột , bàn phím , explorer và chụp hình màn hình máy tính.

Icon :

Barcode :

Link Android Market: market://details?id=org.pierre.remotedroid.client

Link chi tiết : http://www.droidviet.com/apps.php?id=92

More...

Chủ đề tương tự: