Giúp quản lý giúp và tiết kiệm pin, cảnh báo khi sạc đầy giúp bạn tiết kiệm điện, xem thông tin pin như nhiệt độ, điện áp hiện tại, vv. Bạn có thể tạo hồ sơ pin hơn cho tiết kiệm pin. Tôi đã thử nghiệm trên SamSung Galaxy, HTC, Sony, Xiaomi điện thoại nó làm việc tốt.

#Tính năng, đặc điểm :
Quản lý pin
Xem nhật ký sạc pin
Xem thông tin pin như nhiệt độ, điện áp hiện tại, ...
Tạo profile tiết kiệm pin
Cảnh báo khi sạc đầy giúp bạn tiết kiệm điện năng


https://play.google.com/store/apps/d...attery.manager

Chủ đề tương tự: