Biến điện thoại của bạn thành đèn pin và đèn pin chớp. Các ứng dụng rất hữu ích trong trường hợp chúng cần ánh sáng để làm việc, chẳng hạn như mất điện. Ngoài ra bạn có thể sử dụng nó cho các chức năng truyền tín hiệu khẩn cấp bởi nháy đèn pin. Chúc bạn vui vẻ bên công cụ mới.

#Tính năng, đặc điểm:
Sử dụng như là ngọn đuốc siêu sáng
đèn pin chớp


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phongphan.flash

Chủ đề tương tự: