Vì vậy, hiệu chỉnh là gì? Đây là hành động sẽ thiết lập lại các cảm biến trên thiết bị của bạn và sau khi hiệu chỉnh chúng sẽ làm việc chính xác hơn (Ví dụ: Khi bạn chơi Pokemon GO, và bạn nhận thấy hướng của bản đồ làm việc không chính xác và vào thời điểm này, bạn có thể sử dụng ứng dụng này để hiệu chỉnh cảm biến bản đồ Pokemon Đến độ chính xác làm việc). Tôi đã thử nghiệm trên Xiaomi, HTC, Sony, Samsung Galaxy điện thoại chạy hoàn hảo.

#Tính năng, đặc điểm:
Hiệu chỉnh cảm biến
Kiểm tra cảm biến
Kiểm tra la bàn số

Nếu bạn cảm thấy ứng dụng này rất hữu ích, xin đánh giá và bình luận. Cảm ơn bạn!Chủ đề tương tự: