Ứng dụng xem video "nổi" trên android, mọi nguời có thể dễ dàng di chuyển video trên màn hình, phóng to thu nhỏ để xem video thiện tiện. Có thể vừa xem video vừa luớt web, facebook, ...
Google play link to download : https://play.google.com/store/apps/d...ingvideoplayer
QR Code :Chủ đề tương tự: