Bạn có một chiếc điện thoại và bạn muốn tải ảnh từ Facebook, Instagram hoặc một nguồn trên internet và bạn sợ ai đó nhìn thấy hình ảnh riêng tư này? Bạn đừng lo lắng hãy Photo Locker giúp bạn ẩn hình ảnh, chọn ảnh từ thư viện và ẩn, chúng sẽ lưu hình ảnh này trong thư mục riêng (tôi gọi thư mục này là pandora). Nó rất đơn giản, nhanh chóng. Tôi đã thử nghiệm nó chạy hoàn hảo trên Galaxy, HTC, Xiaomi.


Các tính năng:

  • Hình mở khóa
  • Ẩn hình ảnh từ bộ sưu tập và chụp ảnh và lưu nó vào pandora
  • Khôi phục hình ảnh từ album ẩn
  • Xem ảnh


Download: https://play.google.com/store/apps/d...phan.hidephoto

Chủ đề tương tự: