GIF EASYỨng dụng tạo ảnh GIF trên Android

- Chọn ảnh từ thiết bị của bạn.
- Sắp xếp ảnh bằng cách kéo giữ.
- Xem trước ảnh.
- Save and share social
- Tùy biến ảnh của bạn
+ Kích thước và tốc độ chạy ảnh
+ Đặc biệt: Thêm chữ hoặc emotion vào ảnh, tùy biến font chữ, kích cỡ font và màu chữ.


Chủ đề tương tự: