Dear cả nhà...
Các bạn có muốn kiểm tra khả năng nói tiếng anh của mình không?


Ứng dụng trong google play:
Speak english by KhuyenHang


https://play.google.com/store/apps/d...kenglish&hl=en


Hãy download và share nó cho những người bạn của bạn.

Ứng dụng có 3 phần cơ bản.
Phần 1: Nói theo những từ cho sẵn.
Phần 2: Nói theo chủ đề cho sẵn.
Phần 3: Nói tự do theo sở thích của bạn.

Chủ đề tương tự: