Cuối cùng thì Google cũng phát hành ứng dụng viết blog dành hệ điều hành Android cho trang Blogger của mình, những bloger đã có thể tải miễn phí ứng dụng này trên Android Market. Nhưng vậy là người dùng đã có thể bắt đầu xem và viết blog của mình trên những chiếc điện thoại hay tablet sử dụng hệ điều hành Android.

Những tính năng của ứng dụng:

  • Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại các tài khoản và các blog của mình.
  • Bạn dễ dàng viết blog và label và lưu lại trong máy đến khi chờ có kết nối mạng thì đưa lên. Nếu bài viết không ưu ý thì có thể xóa đi tùy ý.
  • Bạn có thể dàng dàng chụp ảnh hoặc đưa các hình ảnh trong điện thoại của mình vào các bài viết của mình.
  • Nếu bạn cho phép chương trình chia sẽ địa điểm của mình thì ứng dụng sẽ tự động thêm vào vị trí của bạn dưới mõi bài viết.
  • Bạn cũng có thể chia sẽ bài viết thông qua email, bluetooth và nhiều ứng dụng khác trong hệ thống.
  • Với ứng dụng thì người dùng có thể dễ dàng xem bài viết đã lưu và bài viết đã đăng thông qua List View.

Bạn dễ dàng tải ứng dụng miễn phí trên Android Market với từ khóa là tên chương trình hoặc thông qua QR code bên dưới:

Link Android Market

Tham khảo: Google Buzz


Chủ đề tương tự: