Hãng Samsung đã đưa lên kho ứng dụng Android Market của Google ứng dụng dùng để điều khiển TV dành cho dòng điện thoại Galaxy S và chiếc tablet Galaxy Tab. Cũng giống như phiên bản dành cho Iphone cách đây 9 tháng, phiên bản dành cho hệ điều hành Android cũng sẽ sử dụng kết nối mạng Wifi để kết nối đến TV.

Ứng dụng hỗ trợ chỉ hỗ trợ dành cho dòng TV 2010 được trang bị tính năng Internet@TV, dòng TV LED 6500, LCD 650 và PDP 6500.

Ứng dụng cho phép tải miễn phí trên kho ứng dụng Android Market của Google với từ khóa là tên chương trình hoặc thêm link tải bên dưới:


Tham khảo: Samsung


Chủ đề tương tự: