Make Me Tall & Thin là một ứng dụng tuyệt vời và vô cùng hữu ích. Bằng cách sử dụng ứng dụng này bạn có thể tăng giảm chiều caotăng giảm độ béo (mập) của mình trong ảnh. Ứng dụng hữu ích này giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa ảnh làm cho bạn trông hấp dẫn hơn, trông cao hơn, gầy hơn hoặc béo hơn.


Google Play: https://play.google.com/store/apps/d...makemetallthin


Tính năng của Make Me Tall & Thin:
- Chỉnh sửa ảnh trực tiếp ( cao hơn, thấp hơn, gầy hơn hoặc béo hơn)
- Lấy ảnh trực tiếp từ Camera hoặc Thư viện ảnh
- Cố định vùng cần sửa trong bức ảnh
- Tăng giảm độ béo, chiều cao (gồm 2 chế độ: 4-line mode 2-line mode)
- Lưu ảnh sau khi sửa tại thư mục “\SDCard\Tall_and_Thin\”
- Chia sẻ ảnh trực tiếp qua FaceBook, Email, Bluetooth…


Cách sử dụng Make Me Tall & Thin:
- Lựa chọn ảnh bạn muốn chỉnh sửa ( từ Camera hoặc Thư viện)
- Sử dụng tính năng tăng giảm độ béo, chiều cao
- Chế độ Stretch giúp bạn tăng giảm chiều cao, khiến bạn cao hơn hoặc thấp (lùn) hơn (gồm 2 chế độ nhỏ: 4 đường căn chỉnh và 2 đường căn chỉnh)
- Chế độ Squeeze giúp bạn tăng giảm độ béo, khiến bạn béo (mập) hơn hoặc gầy (mỏng manh) hơn
- Sau khi chỉnh sửa ảnh xong, bạn có thể lưu lại điện thoại và chia sẻ trực tiếp cho bạn bè người thân
Chủ đề tương tự: