Ứng dụng này sẽ kiểm tra các thiết bị cho root (superuser) truy cập bằng cách sử dụng rất đơn giản, nhanh chóng, nó chỉ mất khoảng 5 giây để kiểm tra thiết bị của bạn.
Các tính năng:
-Kiểm tra Root
-Giao diện thân thiện


https://play.google.com/store/apps/d...an.rootchecker

Chủ đề tương tự: