Ứng dụng này có thể giúp bạn vô hiệu hóa hoặc kích hoạt (đóng băng / rã đông) các ứng dụng của bạn trên thiết bị. Sau khi vô hiệu hóa ứng dụng, bạn không thể chạy nó, và nó không thể chạy nền (bạn có thể kích hoạt lại nó nếu bạn muốn). Nó sẽ giúp tiết kiệm bộ nhớ và pin của điện thoại.


https://play.google.com/store/apps/d...han.disableapp

Chủ đề tương tự: