Ứng dụng này sẽ xóa bộ nhớ network cache tất cả các ứng dụng đang sử dụng mạng (Wifi, 2G, 3G, 4G, LTE ...). Tất cả các kết nối sẽ thiết lập lại và làm mới, tăng tốc độ kết nối của bạn bằng một nút bấm. Chỉ dùng cho các thiết bị đã root.


https://play.google.com/store/apps/d...networkbooster

Chủ đề tương tự: