Flashlight LED PowerBiến điện thoại của bạn thành một đèn pin sáng .
Chuyển âm thanh thành ánh sáng.


★ Ngay lập tức biến điện thoại của bạn thành một đèn pin siêu sáng!
★ Đèn pin sáng nhất, nhanh nhất và tiện dụng nhất!
★ Với thiết kế thanh lịch nhất và khởi động nhanh nhất , ứng dụng sở hữu nhưng tính năng vượt trội của đèn LED.


★ Các tính năng:
♥ Đèn pin sáng nhất từ trước đến nay.
♥ Thật tiện lợi - mở/tắt đèn bằng cách bấm nút nguồn 2 lần..
♥ Chế độ nhấp nháy với bộ điều khiển tần số nhạy cảm .
♥ Chuyển âm thanh thành ánh sáng với hiệu ứng cực đẹp.


★ Quyền
♥ Camera, Đèn pin : Đèn pin, LED
♥ Internet , mạng truy Nhà nước : quảng cáo AdMob
♥ Audio: Chuyển âm thanh thành ánh sáng.


★ Thưởng thức nào!

Download on goole play: https://play.google.com/store/apps/d...bon.flashlight

Chủ đề tương tự: