MyBackup Pro : chương trình cho phép người dùng sao lưu các dữ liệu (danh bạ, tin nhắn...) và ứng dụng đã cài trong máy . Việc sao lưu có thể lưu trữ online hoặc trên thẻ nhớ tùy vào nhu cầu người sử dụng .

- Support for Motorola Alarms.
- Stabilization release.
- Fix for upload failed.
- Fix for Root on Galaxy getting "no such table assets10".
- Fix for Samsung phones of proper SD card folder locations.
- Fix for schedules running across different Android devices.
- Other minor misc. bug fixes.
Link:
Hotfile.com: One click file hosting: my16.zip.rar


Chủ đề tương tự: