Có thể nói đây là chương trình nghe nhạc, xem phim đầy đủ nhất cho bạn với khả năng xem đầy đủ tất cả các định dạng avi mkv rmvb mp4 mov wmv asf wma wav mpg ts mpa dvd au mp3 mid ivf aiff ogm ogg cda flic d2v aac roq flac drc dsm swf pls pmp và những code AAC AC3 DTS FLV4 LPCM ALAW ULAW MPEG Audio MPEG-1 MPEG-2 RealVideo RealAideo Vorbis AVC VC1 XVID DIVX SVQ Theora Bink Theora.

Link:
Download R151.apk for free on Filesonic.com
Hoặc: DuckLoad.com

FULL version bỏ qua activation, loại bỏ R khi dùng


Chủ đề tương tự: