Taskiller giúp bạn tắt các ứng dụng không sử dụng để giảm bộ nhớ RAM và tăng hiệu suất cũng như tiếp kiệm PIN cho máy.

LInk: http://www.megaupload.com/?d=T7UZWBB0

Chủ đề tương tự: