Ứng dụng Root Explorer 2.13.1 mới đã hỗ trợ hệ điều hành Android 2.3 dành cho các bạn đây !

Link: Root Explorer v2.13.1.apk


Chủ đề tương tự: