Tiện ích Lịch Việt tổng hợp rất nhiều tính năng và tiện tích giúp bạn không cần cài quá nhiều ứng dụng trên điện thoại.


Những tính năng và tiện ích chính:
- Tính năng âm lịch với giao diện đẹp và tất cả các thông tin về lịch âm.
- Tính năng xem sao - coi hạn.
- Tính năng tử vi trọn đời.
- Tính năng chuyển đổi ngày âm - dương.
- Dự báo thời tiết.
- Danh sách việc cần làm.
- Báo thức và nhắc nhở (Alarm Clock)
- Tính năng đồng hồ thế giới (Timezone)
- Tính năng đồng hồ bấm giờ.
- Tính năng đếm ngược xuôi…

Link Google Play: https://play.google.com/store/apps/d...s.vietcalendar

Chủ đề tương tự: