SMS Scheduler là một công cụ đơn giản để tự động gửi tin nhắn sms với số lần được lựa chọn.
Các tin nhắn SMS linh hoạt và dễ dàng để sử dụng chương trình cho phép bạn tạo ra các tin nhắn văn bản mới và chỉ định khi gửi cho họ.
Lịch trình tin nhắn được gửi đến người nhận cá nhân hoặc cho nhiều người.
Gửi cho bất kỳ số điện thoại, hoặc địa chỉ liên lạc trong danh sách liên lạc.
Xem Lịch sử của tin nhắn đã được gửi đi.


https://play.google.com/store/apps/d...ps.smsschedule

Chủ đề tương tự: