Nếu một ngày nào đó bạn không có điện thoại khi bạn cần? Điều gì sẽ xảy ra khi bạn bị bắt cóc ? Hay bạn có tin nhắn nào đó mà không muốn ai khác đọc được ? Bạn có số điện thoại một người khác mà bạn không muốn người nào biết được ? Với zup bạn có thể nhận về vị trí điện thoại ban, xóa hết tất cả hộp thư tin nhắn, xóa hết tất cả số liên lạc chỉ với tin nhắn bằng bất cứ điện thoại nào kể cả nokia 1280.Vậy hãy nói tôi nghe ! Bạn muốn làm gì khi điện thoại không bên cạnh bạn ?
Download Zup-SMS Control on Google Play

Chủ đề tương tự: