https://play.google.com/store/apps/d...p.apkextractor
Giới thiệu với mọi người tiện ích lấy file apk từ các app đã cài đặt chỉ với 1 lần click. Ứng dụng sẽ lấy apk và lưu trong bộ nhớ :/SDcard/APK Extracted. Tiện ích nhỏ gọn, dễ dàng sử dụng, đôi khi bạn muốn share phần mềm tời người khác nhưng ko nhớ down ở đâu và đã xóa file apk cài đặt thì ứng dụng trên rất hữu dụng.


Chủ đề tương tự: