* Ứng dụng cung cấp gần 1200 mẫu câu trong 20 chủ đề phổ biến nhất để bạn có thể nói được tiếng Nhật.
* Chức năng:
- Phát âm, cách đọc, cách viết các mẫu câu giao tiếp tiếng Nhật.
- Lưu mẫu câu yêu thích.
- Nhớ vị trí đang xem khi thoát ứng dụng.
- Và nhiều chức năng hữu ích chờ bạn khám phá.
https://play.google.com/store/apps/d...sebook.chinese
Chủ đề tương tự: