* Ứng dụng cung cấp gần 1000 mẫu câu trong 18 chủ đề phổ biến nhất để bạn có thể nói được tiếng Nhật.
* Chức năng:
- Phát âm, cách đọc, cách viết các mẫu câu giao tiếp tiếng Nhật.
- Lưu mẫu câu yêu thích.
- Nhớ vị trí đang xem khi thoát ứng dụng.
- Và nhiều chức năng hữu ích chờ bạn khám phá.
* Link: https://play.google.com/store/apps/d...japanese&hl=en
* thumbs:


Chủ đề tương tự: