Vừa ngồi dùng thấy có phần mềm tạo nhạc chuông, nhạc thông báo, âm báo thức MP3 Ringtone Maker. Phần mềm này dễ dùng, cắt nhạc nhanh chóng.

Một số tính năng chính như: cắt nhạc, cắt xong cài làm nhạc chuông, âm báo luôn, gán từng bài cho danh bạ, giao diện dễ dùng. Các bạn dùng thử và cảm nhận.
Link tại google play
https://play.google.com/store/apps/d...3RingtoneMaker​​

Chủ đề tương tự: